ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

Селскостопанска академия

Казанлък, бул. “ Освобождение“ № 49

Телефони: 0431/ 6 20 39 – директор; 0431/ 6 36 07 – търговски отдел

Факс: 0431/ 6 20 83

Е-mail: [email protected]

1061877747_6c98d907d1_zl

 

 

 

 

 

 

 

 

Началото на Института по розата и етеричномаслените култури е поставено през 1907 г. От малко опитно поле институтът през годините израства до водещо научно звено в етеричномасленото производство.

През 1907 г. Министерството на търговията и земеделието отделя 26 дка от Държавния овощен разсадник в Казанлък, за да се засадят донесени от Франция маслодайни рози и други ароматни растения. Така под ръководството на Константин Малков се слага началото на научноизследователската работа с розата и етеричномаслените култури в България. След неговата смърт през 1908 г. проучванията са изоставени.

img_0900-largeОпитното поле е възстановено през 1921 г. под методичното ръководство на известния български учен Никола Пушкаров. През 1924 г. за управител на Опитното поле е назначен Константин Георгиев. Научната дейност е разделена на два отдела: за опити с розовата култура и за опити с етеричномаслени растения. Дестилирането на розовия цвят се ръководи отделно.

След разширяването на опитното поле през 1925 г. е създадена и метеорологична станция. През 1928 г. са инсталирани два модерни казана за дестилация. Създадена е лаборатория, поставя се началото и на библиотечната дейност.

biem-franciq-po-proizvodstvo-na-lavandulovo-maslo-81590В периода от 1943 г. до 1998 г. Институтът развива своята научна дейност, претърпявайки редица трансформации и промени в структурата. През 1955 г. станцията преминава към БАН, през 1961 г. е обособена като самостоятелно научно звено с отделен научен съвет към Академията на селскостопанските науки.

От 1 януари 1967 г. Опитната станция се преобразува в Институт по маслодайната роза, етеричномаслените и лечебни култури.

1061994861_22c03a7807_zВ този период започва усилена работа за създаване на нови сортове от трите основни култури – маслодайна роза, лавандула, мента, като се използват методите на хибридизация и отбор. Поставените селекционни задачи са насочени към решаване на основни проблеми при етеричномасленото производство – по-високо съдържание на етерично масло, по-висок добив от единица площ, устойчивост на болести и неприятели, студоустойчивост, подобряване качеството на етеричните масла.

От 1972 г. Институтът става поделение на ДСО“Фармахим“. Това го откъсва от Селскостопанска академия, където е естественото му място. От 1970-1980 г. са създадени нови сортове маслодайна роза, лавандула, мента, валериана, татул, жълт download-1мак, салвия скларея, едногодешно резене, декоративни рози. Построена е голяма експериментална работилница, дестилерия, лаборатория за микродестилация, три лаборатории за технологични експерименти.

От 1983 г. Научният институт по розата, етеричномаслените и лечебни култури става звено от Научно-производствения комбинат „Българска роза“.

През 1993 г. дружеството преминава към Министерство на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. През 1998 г. МС отделя Института от фирма „НИРЕЛК-ЕООД“ и го обособява като самостоятелно научно звено към МЗГАР.

Няколко са основните направления в работата на Института днес:

Интродукцията е приоритетна дейност – обхванати са представители от 216 вида на 45 семейства, от тях етеричномаслени растения са 77 вида, растения с лечебно действие 127 вида, застрашени от изчезване от флората на България 20 вида. В процес на изпитване са нови видове маслодайни рози.

downloadРаботи се в областта на сортоподдържането и семепроизводството и агротехниката на културите, в т.ч. и на растителната защита. Значителна част от дейността на Института е в направлението Технология на преработката на етеричномаслени и лечебни растения.

Независимо от това, че Институтът е претърпял редица трансформации, той остава основен център за научно-изследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури в България.

В старата сграда на Института по розата от 1967 г. до днес се помещава единственият в България Музей на розата.

 

E85, 6100 Kazanlak, Bulgaria