ЕНИНСКО ЖДРЕЛО

003_1c6dc_19897497Природен феномен, защитена местност

Над с. Енина, община Казанлък

Защитената местност „Енинско ждрело“ заема площ с размер 11.8 ха. Част е от землището на село Енина, община казанлък, и е в рамките на резерват Каменщица.

Обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска. Преминаването по коритото на реката е истинско предизвикателство, разкриващо дивната красота на каньона.

enin10Залесената площ в рамките на защитената територия е с размер 3.2
ха. Останалата площ е заета от красиви скални образувания – гранит.

Минималната височина е 30 м, максималната – 120, средна – 75. Връх Катуните – 1284 м.

Защитена местност „Енинско ждрело“ се стопанисва от Държавно лесничейство град Казанлък.
48594648Информация за достъп: от гр. Казанлък до с. Енина с кола, която се оставя до ВЕЦ над селото (около 6,5 км) – това е втората ВЕЦ в България и е на ок. 100 години. Следва лек преход по пътека край реката до подстъпите на ждрелото.

За по-смелите – проникване по стръмни пътеки, по склоновете край реката, навътре в ждрелото.

 

5, 6140 Kran, Bulgaria