ЕНИНСКИЯТ АПОСТОЛ

Най-старият български ръкопис.

Намерен е в църквата „Св. Параскева“ в с. Енина, община Казанлък.

Енинският апостол е открит случайно през 1960 г. от строителни работници, които ремонтирали църквата „Св. Параскева“ в с. Енина, Казанлъшко, обявена за археологически паметник. Майсторите предали силно повредения ръкопис, от който не е запазен нито един цялостен лист, на местна учителка, която го занесла в Института за български език при БАН. Впоследствие уникалният писмен паметник е реставриран. Той съдържа 39 пергаментни листа от изборен апостол с месецослов, литургични песни и указания за някои черковни служби. Съхранява се във фонда на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (под № 1144) и е най-старият български ръкопис – оригинал, който се съхранява в България.

Датиран от началото на XI век, Енинският апостол е единственият старобългарски кирилски паметник, с изключение на Рилските глаголически листове, намерен в България.

Книгата е и най-старият запазен препис на Апостола в цялата славянска писменост. За първи път е бил превеждан от първоучителите Св. Св. Кирил и Методий, като е преписван и разпространяван от първите им ученици, дошли в България.

Енинският апостол е класически старобългарски паметник, който илюстрира бързото навлизане на кирилската писменост във всички краища на българските земи. Това е книга, изписана за провинциална църква, не за дворцова библиотека, но притежаваща всички белези на старобългарските ръкописи от IX-X век. Важна палеографска особеност са глаголическите букви на няколко места в текста. Същевременно в езика му се наблюдават и някои съвременни на преписването особености, което води до извода, че преписът е изготвен в Източна България. Книгата е изписана с кирилица, с тъй нареченото древно „висящо“ писмо – буквите не са изписани върху редовете, а сякаш са закачени за тях.

Някои особености в украсата на ръкописа от своя страна свидетелстват за ранното възникване на т. нар. „народна тератология“ – специфичен художествен стил, който се развива в България през XII и XIII век.

4cd8f0ff20ef6dd6f272b74b5b5c455b-1Този безценен паметник от българската културна съкровищница, като част от световното писмено наследство, е включен в регистъра на програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“.

„Европеана“. Енинският апостол е част от българските писмени съкровища, с които сме изключително горди. На 9 май 2012 г. зам.-министърът на културата Митко Тодоров представи най-стария български ръкопис на официална церемония в Брюксел . Това е един от приносите на България в дигиталната библиотека „Европеана“. Събитието бе организирано от Европейската комисия, заедно с Датското Председателство и цели да повиши осведомеността за „Европеана“ – онлайн порталът за достъп до Европейското културно наследство.

 

E85, Kazanlak, Bulgaria