ГОЛЯМА АРСЕНАЛКА

Тракийска гробница, на 20 км северозападно от Казанлък

Работно време: от 09.00 до 17.00 часа

Телефон – 00359 (0) 431 63762, телефон/факс – 00359 (0) 431 63741

_w_7f08a06f17d2daf2b5ccea1e6705eef1_w_0efb55bc5a631d5dd82802393fc765a6

 

 

 

 

 

 

 

Храмът в могилата „Голяма Арсеналка“ край с. Шейново е открит на 31 август 1995 г. Датира от V в. пр. Хр.

Подът му е от специално подредени каменни плочи. Кръглата част в средата е вдлъбната и символизира слънцето. Трите концентрични пояса, подредени около основния тракийски символ на живота, са свързани с тракийските представи за строежа на Вселената – подземен, земен и небесен свят. Храмът е ограбен още в древността, но във фугите между блоковете са намерени части от златни украшения.

0302

 

 

 

 

 

 

Изграден е от отлично обработени каменни блокове. Има представителна фасада, обърната на югоизток, с вход, затварян някога с двукрила каменна врата. През нея се влиза в правоъгълно преддверие, покрито с двускатен покрив. Костите, открити в първото помещение, свидетелстват, че там е погребан или принесен в жертва кон. През втория вход, който имал също двукрила каменна врата, се влиза в централното помещение. То е с кръгъл план и куполно покритие.

06

04a

 

 

 

 

 

 

Подът във второто помещение предизвиква особен интерес, заради значението на подредените каменни плочи. Вдлъбнатата централна част, описана от плочите, представлява основният тракийски символ-божество – Слънцето. То е и центърът на Вселената, чийто строеж се проследява от другите три концентрични кръга, описани около него. В представите на траките вертикалният строеж на Вселената е изграден от три свята – подземен, земен и небесен свят. Срещу входа е разположено ритуално ложе, направено от масивни, добре обработени каменни плочи. Попадналите във фугите късове са от позлатен нагръдник с пластична украса и две златни украшения с формата на пчелички.

 

5601, Sheynovo, Bulgaria