БИБЛИОТЕКА “ИСКРА“

Казанлък, ул. „Искра“ 1

телефон/факс: +359 (0)431 63703

е-мейл: [email protected]

527689982_6503dedb00_zОбщинска библиотека „Искра“ – гр.Казанлък е учредена на 27.12.1860 г.

С решение на Общински съвет – Казанлък е обявена за културен общински институт.

Книжният фонд на Общинска библиотека „Искра“ е над 300 000 тома – библиотечни
документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях са притежание единствено на библиотека „Искра“ – „Деяния на апостолите“ (ръкопис-палимпсест върху пергамент, датиращ от 13 век), „Цветен триод“ (17 век), „Часослов“ (17 век), „Дамаскин“ (19 век), „Коран“ (19 век), „Номоканон“ (17 век) и др. Над 400 са заглавията на книгите и периодичните издания, включени в сбирката на старопечатната книжнина, излизала през периода 1806-1878 г. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като „Ри-бен буквар“ на Петър Берович, „Аритметика или наука числителна“ от Христаки Павлович, „Българска граматика“ на Неофит Рилски, „Славяноболгарское детоводство“ на Неофит Бозвели и др. Художествената литература е представена от произведения като „Райна княгиня българска“от Йоаким Груев, „Беатриче Ченчи“ от Димитър Блъсков, „Две приказки за слантните жени“ от Станка Никулица, първите издания на „Горски пътник“ на Георги Сава Раковски, „Нова песнопойка“ на Петко Р.Славейков, „Криворазбраната цивилизация“ на Добри Войников,  „Иванко“ и „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев, стиховете на Христо Ботев и др. Интерес представляват и периодичните издания от този доосвобожденски период.

38e8a68e8ce5bc2b5597474235397246

Изключително богати са и фондовете от книги и периодични издания, излезли след Освобождението до средата на 20 век. Сред тях

са книгите за Казанлъшкия край, които представят пълната история за региона.

Фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания. В библиотеката функционират няколко отдела: Заемна за възрастни, Читалня, Изкуство, Детски отдел, Краезнание и Справочно-библиографски отдел.

biblioteka_iskra_lqtoОт 1996 г. основните библиотечни дейности са автоматизирани – въвежда се новонабавената литература, изграден е електронен каталог на книгите, читателската картотека и обслужването в Заемна за възрастни, създадена е база данни Краезнание, обслужването в Детски отдел и база данни в Отдел Изкуство. Библиотеката, която е един от най-старите културни институти в региона и в страната, днес е модерен културно-информационен център, който е организатор и домакин на редица регионални и национални форуми и работи по различни проекти.

 

 
ulitsa „Iskra“ 1, 6100 Kazanlak, Bulgaria