ПЕТЪР ДИМКОВ – Български лечител

0
1360

Петър Иванов Димков /1886 – 1981/ е български офицер, полковник; народен лечител; об­щественик; родоначалник на ири­совата диагностика в България. Мечтаел всеки гражданин у нас да има собствен картон по ирисо­ва диагностика. Негов наследник е внукът му д-р Петър Димков, който работи в областта на ирисо­диагностиката и фитотерапията. Лечителят е 67-ят по значи­мост българин според „100-те най-влиятелни българи в на­шата история” на Андрей Пан­тев и Борислав Гаврилов. Има издадени 4 книги: „Българска народна медицина“ – много­кратно преиздавана, „Хигиена и лекуване на душата“, „Молитвеник“ и „Очна диагноза“. През целия си живот Димков записва около 10 000 рецепти, използвайки над 300 билки. Лекувал хората безплатно, на ден по 30 души. За дарбата си казвал: „Даром ми е дадено, даром го давам“.

През 1981 г. излиза филмът „Срещи с Петър Димков“ на Михаил Венков, а през 2007 г. – „Лечителят“ на Стилиян Иванов по книгата на Лили Димкова „Петър Димков – Моят баща“. Димков ледник на остров Брабант в Антарктика носи името на Лечителя.

 

Петър Димков е роден на 19. 12. 1886 г. в Со­фия в семейство на свещеник. След столичното училище „Денкоглу“ завършва с отли­чие военно училище в Петер­бург – Русия. През 1909 г. е назначен като подпоручик в 25-ти Драгомански полк в Цариброд. Участва във всич­ки войни за обединението на България, раняван е 8 пъти, получавал е отличия за хра­брост. Още тогава открива способностите си да лекува – спасява голяма част от по­разените от холера войници. В армията, с чин полковник, е до 1936 г.

От воен­ния му период в историята на България са останали много негови заслуги. Във Варна: изграждането на Аспаруховия вал, на Арката – портал на VІІІ Приморски полк и на парка-мавзолей „Владислав Варнен­чек“. Като командир на 21-ва пехотна дружина в Карлово през 1933 г., спасява от раз­рушаване, заради строеж на нова улица, родната къща на Васил Левски.

За 61 години брак с красивата си съпруга Мария, която обичал да глези, да й купува дрехи и обувки, да я води по балове, не са си повишили тон, според дъщеря им. Имат три деца – Любомир, Лили и Владимир. Раждането им било абсолютно планира­но. В семейството имало много любов, спокойствие и разби­рателство. Формулата му за дълъг и щастлив семеен живот била: винаги да обичаш.

В осно­вата на мирогледа му са тру­довете на Лев Толстой, които оприличавал с учението на Дънов, на когото е последо­вател. Димков бил неизто­щим човеколюбец, толеран­тен към всички раси, народи и религии – единственото му желание било хората да за­живеят братски. Смисълът на живота, според него, бил в това да си полезен на хората. Бил свободолюбив и ре­шителен човек. Изпитвал страх единствено от Бога. По характер – особняк. Не позволявал да го наричат „другарю“, а с уважителното „господин“. Смятал, че добро­детелите разкрасяват човека. Най-много ценял благород­ството и самопожертвовател­ността. Презирал алчността и скъперничеството. Бил скло­нен да извини доверчивостта. У българина харесвал добро­тата, но не и „шмекерлъка“. Много го озадачавала пого­ворката: „Изтъка си платното, ритна кросното!” – смятал, че това е израз на човешката неблагодарност, на „най-до­лното у човека“. Гримасата, която харесвал най-много, била усмивката, а жестът – на ръката, която подава. И бла­годарността на ръката, която поема.

Впечатлявал се най-силно от бурята – защото чистела и освежавала природата. Най-много харесвал местността Папазгьол в Гоцеделчевско – „чудесен кът, рай“. Любимото му цвете била розата. Лю­бимата му билка – лайката – „скромна билка, винаги е под­ръка“. Любимите му плодове: черешата – „прочиства кръвта и подмладява“, и ябълката – „тя е плод-градина“.

Пред кабинета му винаги имало хора. Помощта му търсели и политици, воен­ни, интелектуалци, вкл. и от чужбина. Бил изключително жизнен до последния си ден. Умира на 04.10.1981 г. в Со­фия на 94 години. Същия ден бил на снимки на Копитото – за филм за него. Прибрал се, вечерял и легнал на кушетка­та, както винаги правел…

 

Лечителят е един от първите проповедници на природосъ­образния начин на живот – ключът за лечението и начин за истинско, цялостно същест­вуване на човека.

Според него, няма нелечима болест. Никоя болест не е фатална, казвал Лечителят. Когато за­почвате лечение с лекарства или билки, помнете, че реша­ващо е състоянието на духа ви, нагласата ви да се съпро­тивлявате, да побеждавате. Затова първо трябва да се лекува духът, да се мобилизи­рат неговите сили и те да се хвърлят срещу болестта. Бил­ките и лечебните растения са допълнение към лечението… И още: Болестите са резул­тат на лъжата, истината носи здраве. Не се бойте от боле­сти! Това е задължително ус­ловие да не боледувате.

Димков формулирал принципите на природно­то лечение: 1. Лекуването да става с естествени природни средства. 2. Лечението да се насочи към общо укрепване на организма чрез промяна на храненето и начина на живот. 3. Лечението да е индивиду­ално – според болестта и чо­века. 4. Да се въздейства не само на болния орган, но и на целия организъм. 5. Чрез вну­шение и самовнушение да се създаде увереност в болния за оздравяването му. Така съп­ротивителните му сили рас­тат. 6. В природата се намира всичко за лечението. Растени­ята се ползват самостоятелно или в комбинация под форма­та на компреси, бани, душове, фрикции, масажи, водолечеб­ни процедури и др.

Избягвайте всичко, което раз­валя настроението! Радостта е двигателят на нашия живот! Ден, през който не сте се сме­ли, е загубен ден! Умереност във всичко – това е най-ва­жното условие за дълъг живот и здраве. Изразходвайте все­кидневно определено коли­чество енергия за движение – бягане, гимнастика, ходене. Движението е живот, застоят – смърт. Гледайте на живота доброжелателно и ведро, из­бягвайте всякакви потискащи емоции, те „попарват“ и из­носват организма. Условието за дълголетие – „всекидневен равномерен труд“ и „светли мисли, лошата мисъл състаря­ва и убива“. Избягвай леност­та. Да не се работи, това е пър­вата крачка към гроба. Пази морала. Особено се пази да не се ядосваш. Правете добро! Бъдете любознателни – това е движение на духа, несравнимо здравословно! За да останем млади, винаги трябва да ми­слим за бъдещето. Интересу­вайте се от живота – главното условие да останете в него.

Димков смятал, че най-здравословни са плодовете, защото те чистят, както тялото, така и мислите и чувствата на човека. След това са зеленчуците, после ядките. Млечните храни са накрая. Колкото до месото – то съдържа токсини, които тро­вят организма. Ще дойде вре­ме, когато хората ще се сра­муват от яденето на животни така, както сега се срамуват от канибалството. Лечителят препоръчвал един ден в сед­мицата да не ядем нищо, ос­вен плодове и зеленчуци. Не преяждайте – преумората на цялото тяло в излишно хра­носмилане убива. След обяд и вечеря почивай от 10 до 25 минути. Спи до 10 часа в де­нонощието. Лягане – между 22 и 23 ч. в проветрена спал­ня. Не пуши. Не употребявай алкохол и възбудителни сред­ства.

Чаша гореща вода – за прочистване. Водата леку­ва всичко, обяснявал Димков. Чаша гореща вода върши ис­тински чудеса! Всеки ден по три пъти – сутрин, на обяд и вечер преди ядене трябва да изпиваме по чаша чиста го­реща вода. Това е “вътреш­на”, необходима на органи­зма, баня. При храненето по стените на стомаха и червата остават мазнини и утайки, които пречат за правилно­то храносмилане. Горещата вода ги разтваря и регулира процесите в тях. “Нали миете мазните чинии с топла вода?”, аргументирал се той.

Див кестен – при болни стави. Близки до Лечителя разказват: Държеше много на дивия кестен и винаги носе­ше в джобовете си по два-три кестена. Не спираше да пов­таря, че така ставите преста­ват да болят. Беше убеден, че те въздействат положително на всичките му органи. Съ­ветваше хората да си събират по 2-3 килограма и да ги дър­жат цяла зима вкъщи, излъч­вали слънчева светлина. Той си правеше шапка от тензух, в нея зашиваше около двай­сетина кестена и така спеше. Съветваше възрастните да си слагат по два-три кестена под възглавницата, за да не стра­дат от склероза.

Дрехите попиват енерги­ята, сменяйте ги! Дрехите са най-близо до нас и са ни като втора кожа. Те поемат от емоциите ни, даже и от здра­вето ни. Затова трябва да ги сменяме по-често, особено, когато сме в процес на промя­на. Тогава трябва да си купу­ваме нови дрехи, а старите да изхвърляме – това е един вид терапия. Старите дрехи са на­поени с лоши настроения, тре­воги и ядове и те не трябва да проникват в новата личност. Винаги е от значение как се обличаме, на какви цветове се спираме. Когато залагаме на тъмното, ние всъщност не вяр­ваме в светлината, почерняме душата си, казвал Димков. По-живите цветове ни карат да се усмихваме и да гледаме по-ве­дро на света.

За красотата на жената. За да бъде една жена красива, тя трябва да бъде здрава. А за да бъде здрава, трябва да спазва природосъобразен живот, каз­вал Лечителят и допълвал, че жените, които са вечно недо­волни, остаряват рано. Вместо да се окайват и самоизяждат, те биха могли да помислят как по-добре да организират жи­вота си при условията, опре­делени им от съдбата. Жените, които успяват да избегнат гне­ва, злобата и завистта, мъчно остаряват. Най-важният фак­тор за красотата е кожата – „в болната кожа няма красота“. Първото условие за хубава и здрава кожа е правилната обмяна на веществата. Пости­га се с природни, естествени средства. Преди всичко с пло­довете. За да не остарява ни­кога, за жената не трябва да съществува мисълта, че е вече възрастна или майка на някол­ко деца и че някои развлече­ния не са подходящи за нея.

Чудодейните диети. С име­то на П. Димков се свързва уникалната 8-дневна диета, прочистваща тялото и трайно смъкваща килограмите. Прави се поне два пъти. Първи ден – 1 кг сварени картофи, без сол и мазнина. Втори ден – 2-3 кофички нискомаслено кисело мляко или неограничено коли­чество печена тиква без захар. Трети ден – 1,5 кг плодове и зеленчуци, сурови или на пара. Четвърти ден – неограничено количество варена или печена тиква без захар или компот с плодовете, без захар. Пети ден – 3 сварени яйца без сол. Шес­ти ден – до 500 грама плодове и зеленчуци. Седми ден – 2-3 кофички нискомаслено кисело мляко или 300 гр. варено пиле без сол. Осми ден – 1,5 л мине­рална вода, 6-7 приема. След­ва постепенно захранване. С невероятен ефект е и друга, 4-дневна, диета – разтоварва­ща: в продължение на 3 дни за закуска, обед и вечеря се приемат прясно настъргани моркови, овкусени с мед и ли­монов сок, и пресни плодове. На четвъртия ден се включват печени или варени картофи, ябълки, филийка пълнозър­нест хляб. От петия ден – оби­чайното хранене. Така – с пречистване на тялото, започ­ва подобряване на обмяната на веществата.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here