ТОМАС МАЛТУС

0
1068

Английски икономист и социолог

През 1789 г. някогашният невзрачен английски пастор Томас Робърт Малтус публикува малка, но силно въздействаща книга. Нейното заглавие е “Очерк върху принципа за населението и влиянието му върху бъдещото подобряване на обществото”.

Основната идея на Малтус е, че нарастването на човечеството един ден ще изпревари производството на хранителни продукти.  Малтус твърди, че населението се увеличава в геометрична прогресия , а хранителните продукти се увеличават в аритметична прогресия. В по-късните издания на книгата си той продължава да твърди, че населението нараства  неконтролируемо и ще се стигне до недостиг на хранителни продукти. Така Малтус стига до извода, че човечеството е обречено на бедност и полугладно съществуване и никакви технически постижения не могат да предотвратят този резултат, тъй като производството на хранителни запаси е по необходимост ограничено, а възможностите на населението да нараства са безкрайно по-големи от възможностите на земята да го изхрани.

Всъщност, може ли увеличаването на човечеството да бъде спряно по някакъв начин? Разбира се , че може: войната, чумата, природните бедствия – те често пъти са водели до намаляване броя на хората, но това от една страна е временно, от друга – моралната цена е цинично висока.

Според Малтус, за предпочитане е  опасността от пренаселеност да бъде до известна степен преодоляна чрез така нареченото “морално въздържание”. Очевидно той е имал предвид късният брак, предбрачната девственост и доброволното ограничаване от полови връзки. В същото време обаче, като реалист, той си е давал сметка, че едва ли повечето хора ще се подложат на такова ограничаване. И стига до извода, че практически пренаселеността е неизбежна, следователно и недоимъкът е почти неизменна орис на повечето хора.

Самият Малтус не е препоръчвал употребата на противозачатъчни средства. Но широката им употреба по-късно, както и информацията за ограничаване на раждаемостта, са естествена последица от неговите идеи. Привържениците на ограничаването на населението /но не чрез противозачатъчни/ обикновено се наричат неомалтусианци.

Учението на Томас Малтус изиграва важна роля в икономическата теория. Икономисти, повлияни от него, стигат до извода, че при нормални условия пренаселеността ще попречи надниците да се покачат значително над необходимото за преживяване. Възгледите на Малтус имат влияние и в биологията. Самият Дарвин казва, че “Принципите за населението “ на Малтус му е помогнала в теорията му за еволюцията и естествения подбор.

Томас Робърт Малтус е роден през 1766 г. в графство Съри – Англия. Учи в йезуитския колеж на университета в Кеймбридж, където е отличен студент. След като го завършва, е ръкоположен за свещеник. Получава магистърска степен. 27-годишен, става преподавател в колежа.

Благодарение на своята книга, многократно преиздавана, става изключително популярен.

Томас Малтус се жени, когато е на 38 години.

Назначен е за професор по история и политическа икономия в Източно индийската компания в Хейлейбъри. До края на живота си остава на тази длъжност. Написва няколко книги по икономика, най-важната от които е “Принципи на политическата икономия”.

Малтус е възнаграден с много отличия. Умира на 68 години в Англия. Две от трите му деца го надживяват. Внуци няма.

Идеите на Томас Малтус имат силно въздействие върху двамата, смятани за най-влиятелните мислители на 19 век – Чарлз Дарвин и Карл Маркс. И не само въху тях. Днешното движение за контрол върху раждаемостта е пряко продължение на учението  на Малтус.

Проблемът с пренаселеността е поставян много преди Малтус – още от Платон и Аристотел, който, някак мимоходом, казвал, че, “ако всеки човек бъде оставен да има колкото си иска деца, неизбежната последица ще е недоимъкът”.                          Но Малтус е първият, който подчертава огромното значение на проблема за пренаселеността и го поставя на вниманието на мислещите хора.

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here